Lịch trình E3 Lê Giang Anh

Nhật ký thích ứng polyphasic Sleep lịch trình E3 & E2

Bài đầu tiên của blog Biohack Plus, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của tôi trong quá trình thích ứng với lịch trình E2 & E3 (Everyman 2 & 3) của tôi suốt 1 năm rưỡi qua. Thói Quen Trước Kia Từ rất lâu rồi tôi đã là một con cú đêm đúng nghĩa. Khi tôi còn điều hành JOY Entertainment...

biohacking, Lê Giang Anh, Polyphasic, Polyphasic Sleep

Giới Thiệu

Tài Liệu & Hỗ Trợ


Biohack Plus logo