Hỗ Trợ Chúng Tôi

BIohack Plus chỉ có thể tồn tại thông qua sự hỗ trợ của độc giả, người nghe và người xem. Chúng tôi nhận hỗ trợ thông qua nhiều hình thức. Điều này giúp chúng tôi tạo ra các video và bài viết đặc sắc cho mọi người và nội dung đặc biệt dành cho các nhà tài trợ. Cảm ơn bạn đã cho tôi (và nhóm của tôi) cơ hội để phục vụ cộng đồng tuyệt vời này.

Ủng hộ tôi một lần qua Paypal và UngHoToi.com:

Ủng hộ tôi hàng tháng qua Ko-Fi hoặc Patreon và nhận các quyền lợi đặc biệt dành riêng cho nhà tài trợ

Giới Thiệu

Tài Liệu & Hỗ Trợ


Biohack Plus logo