Thẻ: Ngủ phân đoạn

Dual Core

Những Điều Cần Biết Về Kiểu Ngủ Dual Core (2 Giấc Ngủ Chính)

Lịch trình giấc ngủ lõi kép (DC) ban đầu được đề xuất bởi Cộng đồng Polyphasic dựa trên giấc ngủ Segmented (Segmented Sleep). Thay vì chỉ có một giấc ngủ chính duy nhất, thì nó sẽ chia giấc ngủ chính thành 2 lần. Lần thứ nhất bị chi phối bởi SWS,  lần thứ hai chủ yếu bao gồm giấc ngủ REM. Lịch trình...

Ngủ phân đoạn, Ngủ đa giấc, Ngủ đa pha, Polyphasic, Polyphasic Sleep

Những Điều Cần Biết Về Biphasic (Ngủ Hai Pha)

Lịch trình trong lịch ngủ Biphasic đặc trưng chỉ bao gồm hai giấc ngủ. Lịch trình ngủ chính của biphasic là Segmented và Siesta. Chúng đã được sử dụng làm lịch ngủ chính trong một thời gian dài suốt lịch sử loài người và tiếp tục hoạt động rất tốt trong thế giới hiện đại. Ngủ theo kiểu hai pha được...

Ngủ hai pha, Ngủ phân đoạn, Ngủ đa giấc, Ngủ đa pha, Polyphasic, Polyphasic Sleep, Segmented

Giới Thiệu

Tài Liệu & Hỗ Trợ


Biohack Plus logo